Kontrollerad bränning just nu i naturvårdsområde

Flera har hört av sig om brandlukt i Skinnskatteberg. Men det är ingen fara, det är Länsstyrelsen som genomför en naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland.

”Genom att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som är beroende av brand för att överleva. Bränningen innebär att du kan se eller känna lukt av brandrök om du befinner dig nära området”, säger Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Området som bränns ligger cirka fem kilometer sydost om Skinnskatteberg i naturreservatet Lappland. Ytan är cirka 15 hektar. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Bränningsarbetet startade runt lunchtid och ska vara klart under kvällen.

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.

Syftet med naturvårdsbränningar är att gynna en mängd olika arter som helt eller delvis är beroende av brand. Vissa arter behöver den värme och rök som branden genererar. Andra behöver den miljö som blir efter branden. Det gäller både växter och insekter, men även vissa fåglar som till exempel nattskärra och tretåig hackspett. Utan återkommande bränder riskerar vissa arter att helt försvinna.

  • En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om väderförhållandena ändras under arbetets gång avbryts arbetet och lågorna släcks.
  • Personalen på plats har alla genomgått utbildningar i naturvårdsbränning.
  • Naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök.
  • Området har tydliga gränser som bevattnas under hela arbetets gång. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området.
  • Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.
  • Räddningstjänst och SOS Alarm hålls informerade om naturvårdsbränningen.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten till följande:

  • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
  • Röken stiger oftast snabbt uppåt, men kan sjunka mot marken på kvällen.
  • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter bränningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.
%d bloggare gillar detta: