”Är allvarligt bekymrad för Skinnskattebergs framtid”

Öppet brev till kommunalrådet, kommunchefen, ledningsutskottet och kommunstyrelsen i Skinnskatteberg

Under ”allmänhetens frågestund” på KF-mötet i maj gjorde jag ett försök att få svar på ett par frågor. Jag vet att det inte är helt rätt forum och att man inte kan förvänta sig några egentliga svar, men tyckte ändå det var viktigt att föra upp ärendet på bordet. 

Att stå bredvid och se på hur Skinnskattebergs kommun hanterat ärendet som slutat i avsked av VA- och fastighetschef Titti de Verdier är oerhört frustrerande.

”Tycker ni att det är en bra idé att avskeda en långtidssjukskriven medarbetare utan att ange orsakerna? Och är ni medvetna om den ekonomiska risk det innebär att avskeda någon utan saklig grund?”

Detta var frågorna jag ställde och jag fick ett halvt svar, eller snarare en kort kommentar.
Vår KSO, Ewa Olsson Bergstedt (SD) meddelade att personen jag syftade på (Titti) blivit erbjuden att komma och ta del av orsakerna, men avböjt.
Detta ska alltså ha ”erbjudits” en person som genomgår cellgiftsbehandlingar med kraftigt nedsatt immunförsvar som följd och som har order om att träffa så få utomstående personer som möjligt, utan att man ens tar reda på hur vederbörande mår!
Den huvudsakliga frågeställningen, om huruvida hon ansåg att detta är ett klokt och väl genomtänkt förfarande, gav hon inget svar på.

Med det som framgår av tidningsartiklar och nyhetsinslag på P4 Västmanland verkar det finnas så mycket tveksamheter och felaktigheter att man häpnar och antalet frågor hopar sig. Bilden av Skinnskatteberg är allvarligt skadad och det är omöjligt att kunna känna något som helst förtroende för den administration och den politiska ledning som är ansvarig för detta. Det gäller även de politiker som förhindrat att denna mobbing stoppats.

• Hur kan ni riskera kommunens ekonomi och goda rykte med detta inhumana högriskprojekt?

• Hur kan ni ansvariga politiker försvara att den som jobbar enligt de politiska besluten får gå medan den som gör allt för att förhala dem får stanna?

• Eller att den/de som påtalar brister i arbetsmiljön får gå eller tystas, medan den/de som är orsaken får stanna?

• Hur ska det gå att rekrytera nya kompetenta medarbetare till vår kommun efter detta?

Undrar en kommuninnevånare som är allvarligt bekymrad för Skinnskattebergs framtid.

Åsa Wijgård

%d bloggare gillar detta: