Vänsterpartiet i Fagersta fortsätter att förbrylla

INSÄNDARE

Under kommunfullmäktigemötet i Fagersta den 22 maj avhandlades förra årets bokslut. Hassan Chabbani, V, ansåg att fullmäktige skulle neka de tidigare politikerna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden ansvarsfrihet om inte en åtgärdsplan på hur styrningen ska bli bättre presenteras.

Nu satt Hassan Chabbani själv i kommunstyrelsen den 9 maj och deltog i beslutet att dessa nämnder uppdras att återkomma med en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans. Detta blev han påmind om, men enligt honom själv hade han ingen aning om detta.

Dessutom kan inte de politiker som satt i dessa nämnder förra året, under den förra mandatperioden, utföra vad Hassan Chabbani vill att de ska göra för de flesta är ersatta efter höstens val.

Med tanke på att vänsterpartiet inte ville bevilja politikerna i dessa dåvarande nämnder ansvarsfrihet blir det ännu märkligare att vänstern själva föreslår att en av dessa politiker, som vänstern inte har förtroende för, ska tillträda som andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet fortsätter att förbrylla,
övriga partier röstade igenom att bevilja ansvarsfrihet.

Bertil Fredriksson
Peter Lilja
Sverigedemokraterna i Fagersta

%d bloggare gillar detta: