Vänstern sa nej till ansvarsfrihet för Fagerstas styre 2022

När fullmäktige i Fagersta på måndagskvällen tog upp boksluten för fjolåret ville Vänsterpartiet inte att man skulle bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Eftersom revisorernas berättelse saknades när fullmäktige i april skulle behandla boksluten för 2022 bordlades de. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott jämfört med budget på cirka 24,2 miljoner för 2022.

Revisionen är kritisk och anser att kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa budgetramar eller efterleva mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

”Vi ser allvarligt på de budgetavvikelser som redovisas för utbildningsnämnden som redovisar ett underskott jämfört mot budget på -14,7 miljoner inkluderat tilldelning från central medelsreserv med 17,3 miljoner. Det finns ofinansierade kostnader om 22,8 miljoner i gymnasieskolans budget 2022. Även socialnämnden gör ett underskott mot budget på – 1,5 miljoner inkluderat tilldelning från den centrala medelsreserven med 17,6 miljoner”, säger revisorerna i rapporten. Men de ansåg ändå att ansvarsfrihet skulle beviljas.

Men det tyckte inte Vänstern. Hassan Chabbani förklarade vid mötet att partiet inte kunde gå med på att ge politikerna i de tre nämnderna ansvarsfrihet förrän de presenterat en åtgärdsplan på hur styrningen ska bli bättre. Men övriga partier röstade igenom att bevilja ansvarsfrihet.

%d bloggare gillar detta: