Regionledningen ser hoppfullt på framtiden trots svåra utmaningar

”Vi är övertygade om att med ett målinriktat arbete med fokus på prioriteringar, hög kvalitet, tidiga insatser och mer tid för kärnuppdrag ser framtiden ljus ut. Regionen ska bidra till att korta köerna inom sjukvården, öka tryggheten, stärka näringslivet, minska arbetslösheten och steg för steg erbjuda en bättre arbetsmiljö för regionens medarbetare.

Det säger Mikael Andersson Elfgren, M, Malin Gabrielsson, KD och Bengt-Åke Nilsson, L, i en kommentar till den budget och flerårsplan som presenterades på tisdagen och som är förhandlad med Sverigedemokraterna.

”Vi lägger en ansvarsfull budget i en orolig tid där budget och plan präglas av återhållsamhet och åtgärder som krävs för att lindra konsekvenser av en orolig omvärld. Allt i syfte att hantera de utmaningar Region Västmanland och länet har och för att fortsätta utveckla det som redan idag är bra.”

De påpekar att regionen har problem med såväl vårdköer som med inställda tåg och förseningar. Sjukskrivningstalet bland medarbetarna är högt och regionen är i för stor utsträckning beroende av hyrpersonal. Allt för många västmanlänningar befinner sig i ett utanförskap och saknar egen försörjning. Folkhälsan är jämfört med riket låg inom flertalet områden.

”Samtidigt som det finns utmaningar finns det också möjligheter och styrkor. Västmanland har stor potential även om vi kommer att ha några tuffa år framför oss. Den ekonomiska obalansen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste successivt och på sikt arbetas bort genom att kostnadsutvecklingstakten understiger intäkternas utveckling. Det kräver prioriteringar, förändrade arbetssätt och effektiv resursanvändning inom såväl stöd- som kärnverksamheter”, säger de tre regionråden.


%d bloggare gillar detta: