Hassan Chabbani gjorde helt rätt!

INSÄNDARE

Svar på Bertil Fredrikssons och Peter Liljas insändare om att Vänstern inte ville ge ansvarsfrihet.

Hassan Chabbani gjorde helt rätt. När nämnder och styrelser inte uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk styrning ska det inte beviljas ansvarsfrihet. Tre nämnder bryter, efter majoritetens politik i Fagersta, mot kommunallagen, och SD godkänner detta.

Anledningen till det är att de inte förstår kommunalagen och uppföljning av kommunal ekonomi. Stort tack till tidigare revisorer, ni gjorde ett bra jobb.

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: