EU-direktivet om elva timmars dygnsvila är tondövt

INSÄNDARE

EU har riktat kritik mot de svenska kollektivavtalen vilket nu får stora konsekvenser över hela landet. Det rör sig om ett EU-direktiv med det omvälvande tvånget om “11 timmars dygnsvila” som går ut på att arbetstagaren ska ha rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod.

Det låter kanske rimligt, men det är tondövt inför den verklighet som många i extremt viktiga yrken brottas med. Idag kan nämligen många yrkesgrupper lägga scheman som passar dem och arbetsgivarna, vilket ligger i bådas intresse. Det handlar om de som jobbar natt, exempelvis för att bevaka patienter eller släcka bränder.

De kan då jobba mer under en kortare period för att sedan vara lediga en längre tid därefter. På så sätt kan de få ihop jobb med privatliv och dessutom få den återhämtning de är nöjda med. EU vill nu stoppa detta system.

EU:s schematvång har också kritiserats hårt. Vårdgivare vi varit i kontakt med suckar uppgivet att de högre upp inte vet vad de håller på med. I första taget är det EU:s fel, men även politikers ovillighet att ta strid för den svenska modellen eller facken och arbetsgivarorganisationernas ovilja att stå upp för de som jobbar ute i verksamheterna.

Enligt gruppen “Skydda räddningstjänstens arbetstider” överväger 74 procent av brandmännen att lämna sina jobb om föreslagna schemaförändringar blir verklighet. 97,8 procent uppger att de föreslagna förändringarna inte kommer ge möjlighet till bättre återhämtning. EU-tvånget riskerar att leda till ännu större svårigheter att rekrytera och behålla personal i branscher där det redan är skriande brist.

Tyvärr har Kommunal och Vårdförbundet inte värnat sina egna medlemmar utan har redan accepterat de nya reglerna, trots att det finns möjlighet att ordna undantag.

Konsekvensen av att vika sig för EU blir att viktiga yrkesgrupper i vårt samhälle får sämre scheman, sämre förutsättningar för återhämtning och en mycket jobbigare livssituation. Detta är absolut det sista Sveriges regioner och kommuner behöver i tider av svår ekonomisk situation där stora besparingar väntas och med svårighet att rekrytera personal.

På senare tid har vi sett EU lägga sig i svensk beskattning, migration, minimilöner och alltså arbetsscheman. Men detta är utöver det tusentals andra frågor de närmast dagligen bestämmer, över svenskarnas huvuden, som få känner till. Om vidden av EU:s klåfingrighet varit känd skulle nog svenskarnas positiva inställning till EU sett annorlunda ut.

Vi måste sätta ner foten mot EU. De styrande politikerna på nationell nivå måste förstå att Sverige kan tvinga fram undantag för att bevara den arbetsmarknadsmodell som visat sig vara så framgångsrik. Sverige är historiskt sett uselt på att vinna sådana fördelar men striden om det svenska snuset är ett bevis på att det går om man bara vill.

Vi uppmanar därför regeringen att ta upp frågan i EU och begära undantag för Sverige. På så sätt skulle vi kunna undvika att krossa ett väl fungerande system som gett anställda möjlighet att påverka sina arbetstider och balansera arbetslivet med privatlivet.

Gisela Carstinge, SD, oppositionsråd, Region Västmanland

Ingvar Jonsson, SD, oppositionsråd, Region Västmanland

%d bloggare gillar detta: