Brinellskolan ska förses med kameraövervakning inomhus

Efter ett antal incidenter som kunnat sluta mycket illa vill Fagersta kommuns skolledning sätta upp övervakningskameror inne i Brinellskolan för att garantera säkerheten för elever och personal, samt kunna avslöja dem som begår brott.

Utbildningschef Ewa Johansson har redogjort för problemet för utbildningsnämndens ledning, som fick veta att Brinellskolan under läsåret 2022–2023 haft återkommande incidenter där det funnits överhängande risk för att elever eller medarbetare kunnat fara illa.

Ett exempel är när en stol nyligen slängdes ned från tredje våningen i det öppna trapphuset och landade nära några personer som befann sig i elevhallen. Vid ett annat tillfälle tände någon eld på prydnadsväxter och hela skolan fick utrymmas. Vad som skett mer har skolledningen inte gått ut med, men klart är att man fått nog av sabotage.

”Med anledning av dessa incidenter har ett behov av säkerhetshöjande åtgärder uppstått”, konstaterar utbildningsförvaltningen och föreslår att kameraövervakning införs på väl valda platser inomhus på Brinellskolan, samt att nämnden uppdrar att man i samverkan med NVK tar fram kostnad samt en tidsplan för införandet.

Brinellskolan har haft ordningsproblem till och från de senaste åren och ledningen anser det oerhört viktigt att skapa en trygg miljö så att elever inte söker sig till andra orter för att studera. Exempelvis kampanjar det kommunalt drivna Karlfeldtgymnasiet i Avesta väldigt hårt för att locka studerande från norra Västmanland.

Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Skollagen uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att utbildningsnämnden och skolan ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som bevakningen innebär.

%d bloggare gillar detta: