Avslag på e-förslaget om kristeam vid traumatiska dödsfall

Fagersta kommun avslår e-förslaget om att inrätta ett team som kan ge krisstöd till anhöriga vid dödsfall. Orsaken är att man anser att socialförvaltningen redan har goda möjligheter att stödja personer i sorg och kris.

Förslaget går ut på att kommunen inrättar ett team som ska träda in och stötta efterlevande som förlorat en anhörig framförallt genom traumatiska händelser som till exempel suicid, olika typer av olycksfall och vissa sjukdomsfall. Förslagsgivaren beskriver och hänvisar till ”Krisrutin Emma”, som avser uppsökande stöd till anhöriga efter suicid.

Socialnämnden har utrett frågan och menar att man redan har goda möjligheter att stödja personer i kris och sorg, där personal inom individ- och familjeomsorgen har kompetens inom området. Dock behöver information om det inträffade, samt att anhöriga önskar kontakt, på något sätt inkomma till socialförvaltningen för att stödet ska aktiveras.

Kommunstyrelsen ger stöd och styrning i uppdrag att ombesörja att krisinformationen finns tillgänglig på Fagersta kommuns startsida och socialnämnden uppdras att säkerställa en god kommunikation mellan polismyndigheten, Region Västmanland och Fagersta kommun i händelse av kris.

%d bloggare gillar detta: