Region Västmanland erbjuder hyrsjuksköterskor anställning

Från september i år ska hälso- och sjukvården i Västmanland vara oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelningar. Vid samma tid 2024 ska man vara oberoende av hyrläkare och övriga specialistsjuksköterskor.

Målet är att bemanna med egen personal. För patienterna innebär det stärkt patientsäkerhet, trygghet och förbättrad kontinuitet. För medarbetarna innebär det bättre arbetsmiljö, stabilare bemanning och långsiktig utveckling. Det är chefer och medarbetare anställda inom regionen som ska utveckla hälso- och sjukvården.

– De första stegen är tagna i form av handlingsplaner i berörda verksamheter och stopp för avrop av hyrpersonal. Nu kopplar vi på rekryteringsaktiveter där vi söker upp hyrsjuksköterskor som vi vill erbjuda anställning, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Fördelarna med att vara anställd i stället för inhyrd är flera. Att kunna bidra och påverka sitt arbete, att få tillgång till utbildning och gemenskap är saker medarbetare som tagit anställning lyfter fram. Sedan finns det också behov som är mer basala, som tex kollektivavtal och pensionsavsättning. Medarbetare som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska sponsras med bibehållen lön som ytterligare exempel.

Under 2022 uppgick regionens kostnader för inhyrd personal till 340 miljoner kronor, det är 7,4 procent av den totala personalkostnaden. En indikator för målsättningen är att kostnaden för inhyrd personal maximalt ska uppgå till 2 procent av den samlade personalkostnaden. Den här nivån har alla regioner kommit fram till gemensamt.

– Skattemedlen ska användas till satsningar på egna medarbetare, investeringar och utveckling av vården, till nytta för invånarna i Västmanland. Kostnaden för hyrpersonal är dubbelt så dyr som egen personal och då räknas inte merarbetet runtomkring in, avslutar Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

%d bloggare gillar detta: