Oroande besked om bröstcancerscreening!

INSÄNDARE

Det har nu gått över 30 år sedan mammografin infördes i Sverige. Vi kvinnor blir allt äldre och idag är medellivslängden nästan 85 år. Kvinnor är aktiva längre och därför känns åldersgränsen på 74 år för bröstcancerscreening förlegad och är därmed inte försvarbar.

Liberalerna och Liberala Kvinnor har länge kämpat för att höja åldersgränsen och att den även ska individanpassas till att det finns olika sorters bröst, s.k. täta bröst. Forskning visar att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Det är också konstaterat att ju tidigare en cancer upptäcks desto bättre är möjligheten till överlevnad. Vi vet också att forskningen på kvinnors sjukdomar ännu inte är tillräckligt utvecklad. Den mesta forskningen utgår från mannens anatomi. Detta är diskriminerande och Liberala Kvinnor vill ha allas rätt till lika vård, en jämlik vård, oavsett ålder!

Socialstyrelsens nya rekommendationer gällande bröstcancerscreening har varit ute på remiss. De anser att det i nuläget inte finns något vetenskapligt stöd eller underlag för att förlänga åldersgränsen och att det däremot kan leda till överdiagnostik. Därför rekommenderas regionerna att inte erbjuda bröstcancerscreening till kvinnor över 74 års ålder. En eloge till Region Norrbotten som trots detta har höjt sin åldersgräns!

Vi, Liberala Kvinnor Västmanland, vill att åldersgränsen på bröstcancerscreening höjs och kräver att ett forskningsprojekt där mer kunskap om effekterna av förlängd screening genomförs. Chansen att upptäcka bröstcancer i tid även hos äldre kvinnor, borde gagna hela samhället även ekonomiskt. Sjukvården måste bli mer jämlik och likvärdig, ålder ska inte avgöra vilka behandlingar som erbjuds. Cancer har ingen åldersgräns!

Birgitta Åkerberg, ordförande Liberala Kvinnor Västmanland

Liane Blom, ordförande Liberalerna Norberg

%d