Sjukhuset i Fagersta får ny ventilation för tio miljoner

Region Västmanland investerar tio miljoner kronor i ny ventilation på sjukhuset i Fagersta. Det är en efterlängtad satsning eftersom den gamla har tjänat ut efter många års drift.

Ventilationsaggregaten på Fagerstas sjukhus är i stort behov av att bytas ut. De nuvarande aggregaten är ålderstigna och uttjänta och det finns behov av modern teknik för att få till en bättre verkningsgrad för återvinning samt skapa möjlighet till kyld tilluft för bland annat vårdavdelningen.

– Vi har ett pågående ombyggnadsprojekt där vi tillskapar en ny fläktrumsvåning med nya moderna, energieffektiva aggregat och installationer, säger Stefan Rindetoft, fastighetschef vid Region Västmanland.

Ett större utrymme för aggregaten är nödvändigt även ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. För att kunna skapa detta utrymme och installera de nya ventilationsaggregaten behöver därför hela den befintliga takkonstruktionen lyftas.
Genom att byta ut och höja taket i samband med installationen av en ny fläktrumsvåning säkras taket och därmed byggnaderna för lång tid framöver.

– Den äldre anläggningen som betjänade fyra byggnadskroppar var uttjänt och vi framtidssäkrar i och med denna ombyggnation en god och ändamålsenlig luftkvalité i byggnaderna och lokalerna, påpekar Stefan Rindetoft.

Den nya regionstyrelsen tog beslutet med en investeringsbudget på tio miljoner kronor. Projektet beräknas pågå fram till första kvartalet 2024.

%d bloggare gillar detta: