S och V kräver att ledningen slutar agera om den avskedade chefen

Socialdemokraterna och Vänstern i Skinnskatteberg kräver att berörda parter inom kommunen upphör med att agera kring det aviserade avskedet av VA- och fastighetschefen Titti de Verdier innan kommunstyrelsen tagit upp ärendet.

Som FN berättat tidigare har de Verdier stängts av från arbetet utan att hon fått veta varför. Och nyligen kom ett brev om att hon ska avskedas med motiveringen att hon ”på sannolika skäl har gjort sig skyldig till svårare fel och försummelser i arbetet.”

Brevet är undertecknat av Olle Karlsson och tillförordnade kommunchefen Henrik Junno. Anders Jakobsson och Pentti Lahtinen, S, samt Fredrik Skog, V, har nu lämnat in en skrivelse till kommunen där de kräver att frågan tas upp på kommunstyrelsens möte på tisdagen.

”De beskyllningar som riktas är av allvarlig art och ytterst ansvarig är kommunstyrelsen”, skriver de och kräver en fullständig skriftlig redogörelse, samt alla utredningar i dess helhet och de åtgärder som vidtagits.

%d bloggare gillar detta: