Eldningsförbud i hela Västmanland

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med klockan 17 i dag. Förbudet gäller tillsvidare.

Förbudet gäller all eldning i skog och mark inom och utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller inte grillning och matlagning på iordningsställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten.

”Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter”, meddelar Länsstyrelsen.

Besked om när det eldningsförbudet inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

%d bloggare gillar detta: