Nu återinförs avgifter för uteservering och torghandel i Fagersta

Fagersta kommun beslutade våren 2020 att slopa den kommunala avgiften för uteserveringar och tillfällig torghandel på grund av att besöksnäringen drabbades mycket hårt av coronapandemin och de hårda restriktioner som den medförde.

Avgifterna för uteserveringar har tidigare varit 190 kronor kvadratmetern för centrumläge och 60 kronor för andra lägen. Avgiften för tillfällig torghandel är 250 kronor per dag plus 65 – 95 kronor för el. De torg som berörs är Järntorget, Svarta fläcken i Vilhelminaparken och Brinelltorget.

Nu har NVK inkommit med ett förslag om återinförande av avgifterna för uteserveringar och torghandel. För att få ett enhetligt utseende på uteserveringarna vid Brinelltorget så ingår hyra, transport och underhåll av utemöbler i avgiften.

”Eftersom avgiften i dagsläget inte kan tas ut så gynnas i stället vissa företag när möbler erbjuds, vilket inte är förenligt med likabehandlingsprincipen. Då det inte längre råder pandemi med restriktioner behöver Fagersta kommun ta ställning till om avgifter för uteserveringar och torghandel skall återinföras”, resonerar NVK och föreslår Fagersta kommun att återinföra dem. Kommunstyrelsens arbetsutskott går på samma linje.

%d bloggare gillar detta: