Norberg har största ökningen av hushåll med låg ekonomisk standard

Norberg har fått flest nya hushåll med låg ekonomisk standard i länet, visar en ny sammanställning från SCB. Mellan 2015 och 2021 ökade andelen invånare som bor i sådana hushåll i kommunen med 3,7 procent till 19,3.

Norberg har dock inte fått fler höginkomsttagare under perioden. Tvärtom så sjönk antalet Norbergsbor med hög ekonomisk standard från 2,6 procent 2015 till 2,2 procent 2021, vilket är långt under genomsnittet för landet.

Enligt den senaste statistiken bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard, vilket är en ökning med drygt en halv procentenhet sedan 2015. Under samma period ökade andelen med hög ekonomisk standard ungefär lika mycket, till 5,7 procent.

– I 216 av landets 290 kommuner ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard mellan 2015 och 2021. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard i 198 kommuner, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

– I Fagersta kommun bodde 20,8 procent av invånarna i hushåll med låg ekonomisk standard 2021. Det är en ökning med 2,6 procentenheter sedan 2015, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.

Andelen personer i hushåll i Fagersta med hög ekonomisk standard var relativt oförändrad mellan 2015 och 2021 med 2,1 procent, medan de ökade något i Skinnskatteberg.

– Generellt i Sverige växer grupperna med låg ekonomisk standard i en större omfattning än grupperna med hög standard, säger Johan Lindberg.

Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst, som på riksnivå har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet. Men utvecklingen ser olika ut i olika kommuner.

– I Fagersta ökade hushållens medianinkomst med 2,9 procent mellan 2015 och 2021. Det är en ganska vanlig utveckling bland länets kommuner, säger Peter Gärdqvist.

Andelen personer i hushåll med låg ekonomisk standard i länets kommuner:

Fagersta

2015: 18,2 procent. 2021: 20,8. Plus 2,6 procent.

Norberg

2015: 15,6 procent. 2021: 19,3. Plus 3,7 procent.

Skinnskatteberg

2015: 17,6 procent. 2021: 17,5. Minus 0,1 procent

Andelen personer i hushåll med hög ekonomisk standard i länets kommuner:

Fagersta

2015: 2,1 procent. 2021: 2,1. Plus minus noll.

Norberg

2015: 2,6 procent. 2021: 2,2. Minus 0,4 procent.

Skinnskatteberg

2015: 2,0 procent. 2021: 2,2. Plus 0,2 procent.

%d bloggare gillar detta: