Bevakning med flyg när det är risk för skogsbränder

Länsstyrelsen genomför flygbevakning över Västmanland för att mindre skogsbränder ska upptäckas innan de spridit sig.

Med facit av den stora skogsbranden 2014 då kommunernas räddningstjänster tappade kontrollen över utbredningen och staten tog över släckningsansvaret har Länsstyrelsen beslutat om att övervaka skogarna med flyg.

”Bevakningen görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan de hunnit växa sig stora. Än så länge har vi inte behövt skicka upp flyget, men det står redo när behov uppstår”, säger Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det är Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som med stöd av SMHI:s brandriskprognos beslutar om när skogsbrandbevakning med flyg ska genomföras i länet. I Västmanland är det Västerås Flygklubb som genomför flygningarna.

När det råder hög brandrisk genomförs normalt minst en flygning per dag och vid mycket stor brandrisk genomförs normalt två flygningar per dag. Vid extrema fall kan ytterligare flygningar tillkomma.

Skogsbrandbevakningen görs utifrån en förutbestämd slinga och Länsstyrelsen kan välja att genomföra flygning över hela slingan eller delar av den, beroende på brandsriskprognosen.?

%d bloggare gillar detta: