Kunskapslyft för personal inom ambulanssjukvården

Den 3 maj invigs Ambulanssjukvårdens Prehospitala Kompetenscenter, som ska erbjuda vidareutbildning i allt från avancerad körträning till omhändertagande av suicidala patienter. Men även kommuner och regioner i hela landet kommer att kunna ta del av kursutbudet.

– Ambulanssjukvården utgör många gånger den första delen av en lång vårdkedja. Ju snabbare och bättre omhändertagande redan vid larmsamtalet och i ambulansen, desto bättre utgångsläge när patienten överlämnas till nästa vårdnivå. Utbildningskoncept ska bidra till en god, säker och personcentrerad vård – som i sin tur ger en ökad patientsäkerhet, säger Henrik Lindlöf, chef för ambulanssjukvården i Västmanland.

Ambulanssjukvården i Västmanland har anordnat vidareutbildningar för sin personal under lång tid. Dessutom har kommuner och andra regioner runt om i Sverige kunnat köpa utbildningar från Västmanland, till exempel en populär kurs i särskild ambulanssjukvård för barn: Pediatric Education for Prehospital Professionals, PEPP.

I och med tillkomsten av det nya kompetenscentret utökas såväl kursutbud som utrustning, till exempel med en körsimulator för att träna säker utryckningskörning under besvärliga förhållanden. Och för att öva omhändertagande av personer med svår övervikt kommer det att finnas en specialdräkt som simulerar övervikt.

– Syftet med kompetenscentret är att stärka det professionella lärandet på ett såväl regionalt som nationellt plan. Det handlar bland annat om styrning och ledning av insatser, traumaomhändertagande, vård och behandling av akut skadade och sjuka barn, berättar Henrik Lindlöf.

Utöver utbildningar ska kompetenscentret även erbjuda föreläsningar i aktuella ämnen.

– Ständig utbildning och återkommande färdighetsträning är avgörande för att en kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag. Ambulanssjukvårdens Prehospitala Kompetenscenter blir ett naturligt och integrerat tillskott i den omfattande utbildningsverksamhet som idag bedrivs i Region Västmanland, säger Liselott Sjöqvist, områdeschef Akutsjukvård samt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

%d bloggare gillar detta: