Fagersta kommun positiv till vinterbad i Eskiln

Fagersta kommun ställer sig positiv till att det anordnas ett kallbad vid Eskiln genom att tillhandahålla stegar. Men ska man engagera sig mer måste en förening bildas.

Bakgrunden är att en grupp kallbadare önskat hjälp av kommunen med att ordna ett kallbad vid bryggan vid Eskiln. Gruppen uppger att de själva kan ansvara för vissa arbetsmoment.
Välfärd och service har utrett frågan om kallbad med helt eller delvis kommunalt ansvar.

Med befintliga förutsättningar skulle badplatsen vid Eskiln lämpa sig för att låta stegar lämnas kvar vintertid och det därmed kan informeras om som plats för kallbadande. En annan potentiell möjlighet finns för intresserade kallbadare i Fagersta att bilda en förening för ändamålet.

”I sådana fall kan kommunen åta sig att i samverkan med föreningen se över skyltning av de kallbadplatser som ombesörjs av föreningen”, säger välfärd och service som ser positivt på möjligheten att kallbada i Fagersta. Politikerna i välfärd- och serviceutskottet instämmer och föreslår kommunstyrelsen att säga ja ett kallbad vid Eskiln och tillhandahålla stegar där vintertid för att möjliggöra detta.

Kommunen åtar sig dock inte driftansvaret för kallbadet i nuläget och kommer därmed inte att säkerställa att det finns isvak. Det får vinterbadarna fixa själva, vilket de också sagt sig vara beredda att göra.

%d bloggare gillar detta: