Elever får inte stängas av mer än en vecka oavsett beteende

Brinellskolans ledning har små möjligheter att bestraffa elever som betett sig illa. Enligt skollagen får en elev stängas av högst en vecka och inte fler än två gånger per termin.

Tre speciella händelser har uppmärksammats på gymnasiet under läsåret. Den första var i höstas då en elev hotade med att skjuta ihjäl folk på skolan. Polisen letade upp eleven och tog med honom till stationen för förhör. Vakthavande befäl i Uppsala sa till FN att skolledningen agerade föredömligt enligt rutinerna och att polisen snabbt kunde gripa eleven som är 16-17-årsåldern och misstänkt för olaga hot.

Nästa händelse var när någon satte eld på plastväxterna i elevhallen och hela skolan fick utrymmas. Även den gången gick det bra. Och den tredje var i går då en stol släpptes ned från översta våningen till elevhallen där flera befann sig i närheten. Det var inte första gången det hände och nu ska området nedanför spärras av.

Skolverket påpekar att det finns några saker som vuxna får göra när en elev bryter mot skolans regler. De får säga åt eleven att sluta och flytta på denne i klassrummet för att skapa studiero. Eleven ska få en chans att ändra sitt beteende innan läraren kan göra något annat. Hjälper inte det får de visa ut eleven ur klassrummet. De kan också ge kvarsittning efter skolan slutat. Om en elev har med sig något som stör, eller som kan skada någon, får läraren eller rektorn ta hand om det tills skoldagen är slut.

”I vissa fall får rektorn även stänga av en elev tillfälligt från skolan för att skolan ska få möjlighet att hantera en jobbig situation. I grundskolan kan till exempel grovt våld vara en anledning till att stänga av en elev. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och skolan får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår”, heter det vidare.

I gymnasieskolan får rektorn stänga av en elev till exempel om den har fuskat eller kränkt en annan elev. Innan rektorn stänger av eleven måste skolan först pröva andra åtgärder, som tillsägelser och varningar.

%d bloggare gillar detta: