Wallsten svarar om den uteblivna revisionsberättelsen

Det finns två orsaker till att revisorernas berättelse inte fanns med när fullmäktige i Fagersta skulle behandla 2022 års bokslut på måndagskvällen. Sen inlämning och en miss.

Revisorskollegiets ordförande Pia Boiardt var närvarande för att berätta om deras kritik mot kommunstyrelsen men punkten bordlades på grund av att ledamöterna inte kunnat ta del av rapporten. Boiardt blev förvånad och irriterad på att inte få något besked på mötet om varför den inte skickats ut.

”Gällande årsredovisningsärenden som bordlades till nästa tillfälle, så beror det endast på att det saknades revisionsberättelser bland handlingarna i netpublicator. Alla ledamöter hade inte fått ta del av dem. Då kan man inte hantera årsredovisningarna – eftersom revisionsberättelsen måste vara med. Det var precis detta som meddelades på sammanträdet”, säger fullmäktigeordföranden Marino Wallsten, S, i ett mejl till Fagersta Nyheter.

”Dessa saknades för att revisionsberättelsen lämnades in en dag efter att kallelsen till fullmäktige med alla handlingar hade skickats ut – och revisionsberättelsen har missats att läggas ut i netpublicator helt och hållet. Det är dock ingen som har beslutat om det”, påpekar Wallsten och klargör att det är möjligt att komplettera ärenden till kommunfullmäktige med handlingar som kommer in efter det att kallelsen skickats ut. Ledamöter får då notiser om att ett visst ärende uppdaterats i netpublicator.

%d bloggare gillar detta: