Vänstern vill ha bättre investeringsprocess i Fagersta

”Granskningar av investeringsprocessen inom Fagersta kommun visar på brister i det operativa genomförandet och i dialogen mellan verksamheter, beställare och utförare men framför allt på en övergripande styrnings- och ledningsnivå.”

Det skriver Linda Normann, Ann-Christine Andersson och Nana Abdul Sater, Vänsterpartiet, i en motion till fullmäktige där de noterar att kommunallagen inte uppfylls utifrån dagens rutiner.

”Regelverket som kommunen har för investeringsprocessen är inte tillräckligt omfattande för att kunna styra, samordna och sköta uppföljningen. Även kontrollen av fakturor kopplade till investeringsprojekt behöver bli bättre”, påpekar de.

”Exempelvis vill vi att olika alternativ ska utredas ordentligt av sakkunniga inom berörda verksamheter och det ska finnas väl underbyggda kalkyler, där även långsiktiga ekonomiska konsekvenser ska presenteras. Även konsekvensbeskrivningar, gjorda av sakkunniga gällande andra perspektiv för att investeringarna ska få den positiva effekt som förtroendevalda och befolkningen i kommunen förväntar sig.”

De föreslår att följande områden utgör en del av kravbilden inför beslut om investeringar:

• Konsekvens- och riskanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv

• Tydliga och väl genomarbetade kostnadskalkyler (även för driftkostnader)

• Berörd verksamhets utlåtande. (Berörd verksamhet ska ha involverats i ärendet och konsekvens- och riskanalys ska ha arbetats fram och presenteras för berörd nämnd innan nämnden tar ställning i ärendet.)

• Miljökonsekvensanalys

• Jämställdhetsanalys

• Socioekonomiska konsekvenser

%d bloggare gillar detta: