Stor besvikelse hos hembygdsföreningen att bli överkörd om laddstolpar

– Fagersta kommun kör över oss och jag vill att folk får veta vilket fulspel man tillämpar. Jag läste att vi har godkänt planerna på laddstolpar. Men det är helt fel. Kommunen handlar respektlöst mot oss.

Hembygdsföreningens ordförande Rita Södergård är besviken och kritisk till att kommunstyrelsen gett klartecken för åtta nya laddstolpar på parkeringen mitt emot gården.

– Inte nog med det, i dag fick jag se två nya laddstolpar, märkta Vattenkraft. När hände det? Ännu en ny aktör och dessutom är det dubbelstolpar. Där rök ytterligare fyra av våra parkeringsplatser. Hur gick det beslutet till?

– Hela parkeringsfrågan har diskuterats utan någon som helst information till hembygdsföreningen. Inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 februari skickade vi in en skrivelse och påpekade att i gällande detaljplan för området (fastställd 1976) framgår att parkeringen avses att betjäna hembygdsföreningens verksamhet, påpekar Rita Södergård.

Arbetsutskottet beslutade ”att inför kommunstyrelsens möte 7 mars ta fram en plan för utbyggnad av parkeringen vid Rättarbacken inom fastigheten Säteriet 1:1 i samråd ned Mälarenergi, Bilkraft i Sverige AB och hembygdsföreningen.” Det beslutet har inte verkställts. Vi har inte fått någon information eller blivit kallade till något möte.

– Ytan tillåter 16 bilar att parkera. I dag finns två laddstolpar och planen är ytterligare åtta stolpar. Utöver detta försvinner en parkeringsplats till en ny transformatorstation. Återstår alltså fem platser för hembygdsgårdens gäster. Man har påpekat att platsen är allmän plats vilket innebär att ”vanliga” bilar får parkera på elplatser. Under högsäsong uppmanar vi personal och andra som arbetar på gården att parkera på andra sidan om vägen för att parkeringen på gården ska vara tillgänglig för besökare. Vad är det för vits med laddstolpar här om våra bilar är parkerade där hela dagen, undrar Södergård.

Hon understryker att hembygdsgården betyder mycket för Fagersta, att det är norra länets största utflyktsmål med cirka 100 000 besökare årligen och har väckt uppmärksamhet i hela landet tack vare det stora ideella engagemanget och viljan att ha gården öppen hela året, samt att många ungdomar får sin första arbetserfarenhet där.

– Jag tycker kommunen handlar respektlöst. Hembygdsgården bygger på ett enormt ideellt engagemang, ingen jobbar i eget syfte utan anstränger sig för att gården ska förbli en viktig samlingsplats.

%d bloggare gillar detta: