Marino Wallsten vägrade svara Pia Boiardt varför fullmäktige inte fått revisionsberättelsen

Enligt kallelsen skulle Fagersta kommuns årsredovisning för 2022 ha behandlats av fullmäktige på måndagskvällen. Men eftersom ledamöterna inte fått ta del av den kritiska revisionsberättelsen togs punkten inte upp. Revisorernas ordförande, Pia Boiardt försökte förgäves få svar på varför den inte skickats ut.

Meningen var att ekonomiavdelningen skulle ha presenterat förra årets resultat, så som brukligt vid fullmäktiges aprilmöte. Men ordföranden Marino Wallsten, S, begärde att få punkten bordlagd med hänvisning till att man inte fått in någon revisionsberättelse. Pia Boiardt meddelade då att den lämnades in redan den 18 april och frågade varför rapporten inte skickats ut till ledamöterna.

Men något svar fick hon inte av Wallsten. När Boiardt åter försökte sa han ”Nej vi ska inte ha någon debatt.” Hon gick ändå upp i talarstolen och frågade åter varför den viktiga rapporten inte fanns med till mötet.

– Det måste finnas ett rimligt skäl till att den inte är en del av handlingarna. Det gör dessutom att i dag kan inte årsberättelsen behandlas, så sent som i april. Vad är det som har hänt? Det måste ni ju känna till. Det är dom väl ändå värda att höra, sade revisorskollegiets ordförande och syftade på ledamöterna.

– Det finns inget annat svar att ge än att revisionsberättelsen inte har varit tillgänglig för fullmäktiges ledamöter, sa Wallsten. Och därmed var det slutdiskuterat.

– Obegripligt nog fick vi inte svar på varför KF:s ordförande påstod att revisionsberättelsen inte inkommit, trots att kommunsekreteraren intygar att den inkom den 18 april. Inte heller fick vi svar på varför den inte delats ut till ledamöterna. Det är otroligt, sade Pia Boiardt till FN efter mötet.

%d bloggare gillar detta: