Tusen fler Fagerstabor var en önskedröm i Vision 2030 som föll platt

När Fagersta kommun antog Vision 2030 hade de styrande stor framtidstro på stadigt ökad folkmängd och därmed skatteintäkter som ska bekosta den offensiva utbyggnad som drogs igång. Men befolkningsökningen var ett önsketänkande. Det blev ingenting av den.

2016 var Fagerstas folkmängd 13 379 personer och den politiska ledningen trodde och planerade för att den skulle öka med drygt 1000 fram till 2025. Men när det är ett och ett halvt år dit bor det cirka 13 340 personer i staden – alltså färre än 2016.

Fagersta satsade stort för att möta det växande behovet, bland annat på ett nytt kök för 73 miljoner, byggde ut Alfaskolan och Per Ols för stora summor för att klara att ta emot ett ökande antal barn. Samt byggde en av landets mest spektakulärt utformade förskolor – Skogsgläntan.

Dessutom flyttades kommunhuset till gamla Brukskontoret för att de båda höghusen på Norbergsvägen skulle byggas om till hyreslägenheter i satsningen på att göra Fagersta kommun till en stor aktör på bostadsmarknaden. Men nu har den nya ledningen slagit till bromsen och den aviserade ombyggnaden för över hundra miljoner läggs i malpåse på obestämd tid.

Enligt planen ska det också byggas ett allaktivitetshus som biblioteket, kulturskolan, med mera kan flytta in i efter många års trångboddhet och omoderna lokaler. Men inte heller det kommer att förverkligas på många år på grund av den ekonomiska situationen med hög inflation och räntor, samt den uteblivna befolkningsökningen.

Däremot är målet att färdigställa uppfräschningen av centrum, som inleddes med asfalteringen av Vilhelminaparken men som ska göras om efter all kritik mot hur det blev. Järntorget är klart och blev väldigt lyckat. Efter det ska Brinelltorget få en ansiktslyftning.

%d bloggare gillar detta: