Region Västmanland och länets kommuner prisas som Årets brobyggare

Region Västmanland och länets kommuner har vunnit priset Årets Brobyggare för sin satsning på journaler som följer patienten hela tiden – oavsett om man vårdas av regionen eller en kommun. 

– Vi är fantastiskt glada och stolta över priset. Att ha möjlighet att hålla ihop patientens vårddokumentation över vårdgivargränser är en viktig del i utvecklingen av framtidens nära vård. Vården blir mer sömlös för patienten, säger Jonas Ekström, områdeschef Nära vård.

Priset Årets Brobyggare är en belöning för insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som huvudmän, och poängterar vikten av teamarbete mellan hälso- och sjukvårdsprofessioner, patienter och närstående.

Regionen och kommunerna har ett delat ansvar för hälso- och sjukvård för personer bosatta i särskilt boende och personer i behov av hemsjukvård, vilket ställer stora krav på informationshanteringen mellan vårdgivarna. Projektet med möjlighet till sammanhållen journalföring startades för att förhindra att säkerheten riskeras när patienten växelvis får hälso- och sjukvård från flera huvudmän. I början av 2024 kommer samtliga kommuner i länet att vara anslutna.

Till skillnad från tidigare arbetssätt ger den gemensamma journalföringen snabbt en helhetsbild av patientens situation vid behov av vård, oavsett om denna vårdas i regionen, kommunen eller av privat vårdgivare. Därmed behöver inte patienten själv ansvara för att förmedla information. För att patientens journal ska kunna delas mellan olika vårdgivare behöver patienten ge sitt samtycke.

– Det nya sättet att jobba skapar trygghet hos patienten och sparar tid för hälso- och sjukvårdspersonalen som slipper jaga information hos andra vårdgivare, säger Jonas Ekström.

Bakom priset står Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, SRAT (fackförbund inom SACO), Psykologförbundet, Dagens Medicin och Dagens Samhälle.

Motivering:
“För att med mod och ganska enkla medel ha överbryggat kommunikation mellan organisationsdelar och huvudmän – med stor patientnytta som effekt. De har visat att det går att skapa en sammanhållen journal med direktåtkomst för alla huvudmän. En förebild som förtjänar att spridas brett.”

%d bloggare gillar detta: