Det blir ingen båtramp i Västanfors i sommar heller

Efter många års väntan har båtägare sett fram emot att Fagersta kommun ska bygga den utlovade rampen för sjösättning. Men nu står det klart att man är försent ute för att få den på plats i sommar.

– Vårt tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva denna vattenverksamhet ger oss endast tillåtelse att bygga i oktober-mars av hänsyn till miljön. Så vi måste tyvärr vänta fram till dess, men det är planerat att ske då, säger Magnus Grill, utredare på NVK. Men tillägger senare att det ska tas ett budgetbeslut innan de får klartecken. Så helt säkert är det inte än att den byggs i höst.

E-förslaget om en liten båtramp vid Aspen i Västanfors har tröskats i det kommunala maskineriet i sex år. Fagersta kommun har genom åren fått in många önskemål om att anlägga en öppen sjösättningsramp i närheten av Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig redan 2017 positiv men förordade placering vid Skeppmoraviken bortom Uggelbo.

En utredning visade dock att Skeppmoraviken har alltför många nackdelar för att kunna ha en allmän båtramp. NVK föreslog därför att den skulle placeras vid Simbadet. Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att ställa sig fortsatt positiv till att anlägga en sjösättningsramp och uppdrog till NVK att ta fram förslag på alternativ placering, då man ansåg att varken Skeppmoraviken eller Simbadet var aktuella.

NVK:s direktion beslutade dock i augusti 2019 att föreslå att Västanfors Båtklubbs sjösättningsramp skulle nyttjas vid sjösättningar eftersom man inte hittade någon lämplig plats efter Sloghagsvägen, numera Sjövägen.
Men för att använda båtklubbens sjösättningsramp måste man ha tillträde till det inhägnade området, och det var inte poängen.

Kommunstyrelsen beslutade i november samma år att ge NVK i uppdrag att anlägga en sjösättningsramp längs Sjövägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan där den övergår till Bondevägen. Men efter att en namninsamling gjorts bland närboende om att inte ha den vid ”Bertils brygga” uppmanade kommunledningen i augusti förra året NVK att omgående hitta en plats längs den blivande strandpromenaden, gärna nära reningsverket.

Men NVK stod fast vid att det inte finns någon lämplig plats där eftersom det behövs en stadig väg och utrymme för att vända och förordade åter att rampen läggs antingen nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet, eller vid termogaragen. Och då gav kommunstyrelsen med sig och accepterade NVK:s beslut. Man enades om platsen nedanför sågplanen.

Så sent som i vintras verkade det därmed som att rampen skulle komma på plats inför årets sommar, men så blir det alltså inte.

%d bloggare gillar detta: