Sjukfrånvaron ökar hos personalen i Fagerstas äldreomsorg

Sjukfrånvaron inom Fagerstas socialförvaltning uppgick till 8,42 procent år 2021 och ökade till 10,09 procent i fjol. Högst är sjukskrivningarna inom äldreomsorgen med 11,54 procent och allt fler anställda blir sjuka.

Sjukfrånvaron ökade bland kvinnor, som är den i särklass största gruppen anställda, medan den minskade något bland männen. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgick år 2021 till 9,22 procent och år 2022 till 11,19. Medan frånvaron för män på grund av sjukdom är runt 6 procent.

Under 2021 hade socialas personal totalt 17 990 sjukdagar, vilket ger ett snitt på 30,11 dagar. 2022 ökade det till 20 634 sjukdagar, med ett snitt på 36,08 dagar per anställd, vilket innebär kraftigt ökade kostnader för Fagersta kommun, vars mål länge varit att få ned sjukskrivningarna.

Från den 21 mars i år är socialförvaltningen uppdelad i tre avdelningar; individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet samt äldreomsorgen.
Antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen var 527 personer år 2021 och 536 år 2022.

Frisknärvaron visar hur många procent av den tillsvidareanställda personalen, som inte har någon sjukdag alls. Jämfört med föregående år har frisknärvaron minskat från 23,40 procent 2021 17,87 förra året.

Rapporten tas upp vid socialnämndens sammanträde nästa vecka.

%d bloggare gillar detta: