Fagersta kan få anropsstyrd flextrafik istället för linjen med gratisbussar

Gratisbussarna kommer att fortsätta köra i Fagersta tills vidare, trots Kommunals larm om att situationen länge varit ohållbar för chaufförerna som utsatts för glåpord och hot. Men från nyår kan det bli flexbussar istället.

Kommunchefen Karolina Berglund informerade politikerna om läget på bussfronten vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen, med tillägget att de större ledbussarna ska användas fram till sommarlovet för att fler resenärer ska få plats.

Orsaken till att Fagersta kommun inte agerar på chaufförernas vädjan om att stoppa gratisåkandet på Fagerstalinjen för att få slut på okynnesåkandet och trakasserierna, är att problemet är ett arbetsmiljöärende som hanteras av Svealandstrafiken.

Kommunstyrelsen beslutade på punkten om planeringsprinciper för kollektivtrafiken att uppdra till kollektivtrafikförvaltningen att utreda möjligheten för införande av anropsstyrd flextrafik inom Fagersta, och att se över möjligheten att bibehålla avgiftsfritt resande för pensionärer. Detta kan dock tidigast gälla från 1 januari 2024.

– Vi har inte beslutat än om vi vill ersätta Fagerstalinjen med anropsstyrd trafik men vi vill utreda möjligheten då det varit positivt i Köping, säger kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström, S.

%d bloggare gillar detta: