Från fullbelagt i arresten till att nästan ingen tas för fylleri i Fagersta

Förr var det mycket vanligt att Fagerstapolisen omhändertog personer för fylleri och lade in dem i arresten över natten. Inte sällan under stora protester och handgemäng. I dag sker det sällan.

Varje kväll som det var dans i Fagersta folkets park på 60-, 70- och 80-talet var det vanligt att polisen åkte runt på stan och plockade upp berusade som lades in i arresten. För unga innebar det att sociala hörde av sig om samtal. Och under somrarna gick det täta transporter från Vilhelminaparken till polishuset där så kallade överförfriskade fick sova ruset av sig.

Kritiken från de unga var att det ibland inte behövdes mycket för att bli tagen för fylla. Några snedsteg och högljuddhet kunde räcka för att bli bortforslad i svartvit bil. Vissa dagar var det fullbelagt i arresten i polishuset och rekordet i att bli inlagd där har en person som låstes in cirka 60 gånger ett år. Tidningarna rapporterade flitigt om hur många som ”lobats” något man praktiskt taget aldrig ser numera.

Vilhelminaparken var framför allt de senaste decennierna på 1900-talet ett populärt tillhåll för många berusade och polisens uppdrag var att hålla efter så att familjer kunde vistas där utan att bli störda av skrik och bråk. Kommunen införde också förbud mot att dricka alkohol där, vilket gjorde att den kunde hällas ut eller beslagtas.

I takt med att de som var missbrukare på den tiden försvunnit har det blivit avsevärt lugnare i parken på somrarna. Det är sällan som någon tas för fylleri numera och när det gäller narkotika, som tagit över hos många unga som missbrukar, kan polisen ibland ha svårt att med blotta ögat avgöra om någon är påverkad. Och de som tas med för provtagning släpps oftast fria direkt eftersom de inte anses vara farliga varken för sig själva eller någon annan.

%d bloggare gillar detta: