Storsatsning på Malingsbo-Klotenområdet

Malingsbo Kloten är ett av Sveriges största naturvårdsområden och erbjuder besökarna fantastiska vandringsleder, campingplatser och fiske- och kanotvatten. Nu ska det satsas där.

För tre år sedan inrättade Smedjebackens kommun ett besöksnäringsråd fokuserat på området där man tillsammans med Ludvika kommun, Visit Dalarna och intressenter från förenings- och näringslivet samverkar kring utvecklingen där.

Smedjebacken kommun har nyligen beviljats närmare 150 000 kronor från Tillväxtverket för att utveckla skyltning och markering av Malingsbo-Klotenleden och har inlett en dialog med Sveaskog, som är den största markägaren i området, för att få en bild över vilka prioriteringar som Sveaskog har för området samt skapa samsyn i vad som ska utvecklas framöver.

Om satsningarna och utvecklingen av området ska de berätta på en pressträff under tisdagen där representanter från besöksnäringsrådet och Sveaskog finns representerade.

%d bloggare gillar detta: