Inte Niclas Bergströms fel att äldrevården fått hård kritik

KRÖNIKA

Det är inte lätt att vara ordförande i en kommunal nämnd och särskilt när pengarna inte räcker till allt man vill åstadkomma.

Jag har upplevt det själv som ordförande i dåvarande NVU i tre år, då delar av Vänstern i Fagersta – de är inte kvar längre – levde rövare på lokaltidningens insändarsida i flera månader när en enig direktion vidtog åtgärder för att minska det kraftiga underskottet på SFI, bland annat. Politiken fick även klä skott för beslut som skolledningen tog.

Niclas Bergström tog över ordförandeskapet för socialnämnden 2015 och fick ungefär samma summa pengar att röra sig med som året innan då Vänstern styrde. Samtidigt kom den stora flyktingvågen och Fagersta tog emot långt fler än vad många andra kommuner gjorde.

Detta, plus att en allt större andel av befolkningen blivit äldre och behöver omsorg, har gjort att pengarna inte räcker till allt. Men det är inte Bergströms fel. Socialnämnden får en budget av fullmäktige och den har inte räckt de senaste åren, bland annat på grund av dyrare placeringar av barn som far illa och de försörjningsstöd som trots allt måste betalas ut för att människor ska ha någonstans att bo och inte behöva svälta.

Det som sällan kommer fram är att sociala gör mycket för trivseln på Fagerstas äldreboenden med aktiviteter, festmåltider, gofika och underhållning, vilket är mycket uppskattat. Och många äldre tycker väldigt bra om personalen i hemtjänsten. Så visst finns det ljuspunkter.

Ola Wahlsten, redaktör

%d bloggare gillar detta: