Arbetet igång med att lyfta Fagerstas hemtjänst till godkänd

2014 var Fagerstas hemtjänst bland de bästa i hela landet. Åtta år senare låg man i botten, enligt en undersökning som utförts av SPF Seniorerna med stöd från Allmänna arvsfonden. Nu vidtas olika åtgärder för att förbättra situationen.

2014 hamnade Fagersta på en hedrande åttonde plats i hela landet där hemtjänstens omsorgs- och serviceutbud mättes utifrån 17 parametrar och graderades i ett poängsystem. Dusch flera gånger i veckan, matlagning i bostaden, handling mer än en gång i veckan och tid att stanna och umgås en stund, var några av orsakerna till att Fagersta placerade sig bland de bästa i riket.

I jämförelsen undersöktes också hur många vårdare som under en 14-dagarsperiod besökte en äldre. Även där hamnade Fagersta bland de främsta med i snitt 12 olika personer ur personalen. Under 2022 mötte en omsorgstagare 17 personer under en tvåveckorsperiod.

Hemtjänstindex ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån seniorernas perspektiv och fångar upp hela processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten

2015 tog Socialdemokraterna över makten och ledningen för socialnämnden som ansvarar för hemtjänsten, efter att ha gått till val på att Fagersta kan bli bättre. Men det gick inte som utlovat. I 2022 års hemtjänstindex hamnade Fagersta på plats 283 av landets 290 kommuner.

Socialnämnden beslutade då att genomföra en genomlysning av hemtjänsten utifrån resultatet. För att få en bred förankring kring hemtjänstindex har förvaltningen bjudit in pensionärsorganisationer i Fagersta samt arbetsplatsombud från Kommunal att delta i en arbetsgrupp. Syftet har varit att tillsammans analysera resultatet och ta fram förbättringsåtgärder för att höja kvaliteten inom hemtjänsten.

Utifrån hemtjänstindex 2022 och genomlysningen av hemtjänsten har flera brister/lägre resultat än riket kunnat påvisas. Kommunens hemsida har kompletterats med den information som var bristfällig eller saknades helt.
Brukarundersökningen för år 2022 påvisade lägre nöjdhet, mindre möjlighet för kund att påverka och mindre trygghet i hemtjänst än i riket.

Projektet ”Hållbart arbetsliv” bidrar nu till mindre grupper i hemtjänsten och ökad kontinuitet. Alla kunder i hemtjänsten har även en utsedd kontaktperson/näransvarig samt en genomförandeplan, där man är delaktig och har möjlighet att påverka. Dessutom ska de som jobbar inom hemtjänsten få mer att säga till om.

”En hemtjänst som är av god kvalitet, likvärdig, tillgänglig och som präglas av ständig kvalitetsförbättring är viktigt för Fagerstabon”, konstaterade socialnämnden vid senaste sammanträdet.

%d bloggare gillar detta: