Reselotteriet för synskadade fortsätter i Västmanland

INSÄNDARE

Automatiska digitala hållplatsutrop, alltså en röst som berättar vilken som är nästa hållplats för den som inte kan se skyltarna är en del av de anpassningar som måste finnas för att alla ska kunna röra sig fritt, vilja och våga använda kollektivtrafiken. Dock har hållplatsutrop mer karaktären av lotteri än standard.

Var problemet ligger är också svårt att bringa klarhet i då allasäger samma sak – systemet ska fungera. Sedan april 2021, då jag senast tog upp frågan i regionfullmäktige, kan ingen märkbar skillnad iakttas. Hållplatserna ropas fortfarande inte ut, och vi som inte ser skyltar deltar i ett lotteri där frågan ständigt är om vi ska komma av vid rätt hållplats.

Frågan om hållplatsutrop har hängt med ända sedan 1980-talet, och det ironiska är att de fungerar lika sporadiskt idag som då, när förarna själva förväntades avisera hållplatserna. I dag har vi avancerad digital teknik och inte minst skarp lagstiftning.

Lagen slår fast att människor med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt i en tillgänglig miljö. Otillgänglighet klassas som diskriminering och det gäller all skattefinansierad verksamhet, det vill säga även region Västmanland. Det kräver tillgänglighetsanpassningar för vilka den politiska ledningen ytterst ansvarar.

Saktfärdigheten kring inrättande av fungerande hållplatsutrop speglar tydligt hur synen på människor med funktionsnedsättning ser ut i samhället, då viktiga jämlikhetsreformer och övertygande bekämpning av diskriminering sedan länge saknas. Frågor om funktionsnedsättning fortsätter att ses som något besvärande kostsamt som helst ska stanna långt ned på den politiska agendan. Här är Region Västmanland inget undantag.

För mig som socialist är frågan om full delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning en rättighets- och jämlikhetsfråga. Rörelsefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och för många med funktionsnedsättning är privatbilen eller cykeln inget alternativ, utan man är hänvisad till den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Jämlikhet förutsätter omfördelning av resurser från priviligierade till diskriminerade. Hållplatsutrop och all annan tillgänglighetsanpassning kräver att medel omfördelas och att allas rätt till fri rörlighet upphör att ifrågasättas.

Vänsterpartiet i Region Västmanland fortsätter att driva frågan om hållplatsutrop i all kollektivtrafik och i det vidare perspektivet full delaktighet för människor medfunktionsnedsättning. Vi kräver inget mindre än att lagar efterlevs, att resurser garanteras och att regionen antar en handlingsplan på funktionsrättsområdet.

Fredrik Stockhaus, ordinarie ledamot av regionfullmäktige för Vänsterpartiet och barndomsblind

%d bloggare gillar detta: