Det ska inte krävas diagnos för att barn ska få extra stöd i skolan

INSÄNDARE

Sverigedemokraterna har både kommunalt och inom regionen arbetat för barns bästa och deras rätt till stöd i skolan. Det ska inte krävas någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. Skolan är enligt lag skyldig att erbjuda detta för att elever ska tillgodogöra sig utbildningen.

Dessvärre verkar inte skolan klara av att tillgodose dessa barns behov. Framför allt inte med den otillräckliga budget som grundskolenämnden i Västerås kommun blivit tilldelade. Barn med normalbegåvning som inte ges rätt förutsättningar, de tvingas underprestera och riskerar att misslyckas med att nå målen i skolan. Det förekommer även att dessa barn skickas till barn och ungdomspsykiatrin för utredning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Att barn tidigt får vetskap om sin språkstörning är viktigt. Att snabbt få träffa en logoped och utredas för sina svårigheter är därför av yttersta vikt. Att barn och vårdnadshavare får hjälp och stöd av logopeder inom Region Västmanland kan hjälpa dem att klara av skolans utmaningar. Region Västmanland och logopedmottagnigen har inte som sitt uppdrag att behandla skolbarn med språkstörning, därför omfattas inte dessa barn av vårdgarantins 90 dagar. Kötiden för att få komma på utredning kring språkstörning är idag mellan 8-12 månader.

I Region Västmanland samverkar Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med oss Sverigedemokrater. Det är extra roligt när det visar sig att man har så samstämmiga åsikter. Som nu i den uppmärksammade debatten kring barn med språkstörning. Liberalerna skrev 25 mars 2023 debattartikeln ”Barnen i Västmanland får inte tillräckligt stöd i skolan” och den innehöll precis det som Sverigedemokraterna refererade till när vi ett par dagar tidigare, 22 Mars 2023, lämnade in ett nämndinitiativ till Hälso- och sjukvårdsnämnden. I det initiativet lyfter vi vikten av att barn måste få komma för utredning i tid, att vårdgarantins 90 dagar även måste gälla dessa barn och att samarbetet mellan logopedmottagningen och skolverksamheterna måste förbättras.

Det känns tryggt med ett styre som inser allvaret i den här frågan och som läst och förstått vad det är vi vill åstadkomma. Som har tagit till sig av Sverigedemokraternas nämndinitiativ. Vi är glada över att kunna påverka och att Sverigedemokraterna tillsammans med styret kan göra skillnad.

För Sverigedemokraterna Västmanland, Gisela Carstinge, regionråd i opposition

%d bloggare gillar detta: