Rutschkanan i simhallen skjuts på framtiden

Den sedan länge utlovade vattenrutschkanan i simhallen i Fagersta skjuts med största sannolikhet på framtiden. Orsaken är att den priolista för satsningar som fullmäktige antog så sent som före jul inte gäller längre.

Efter många turer fram och tillbaka beslutade kommunstyrelsen i juni i fjol att ge NVK i uppdrag att omgående inleda upphandling av vattenrutschkanan och skyndsamt färdigställa den så att den skulle stått klar till skolstarten i höstas. Men så blev det inte och än är inte ens ombyggnaden av herrarnas omklädningsrum påbörjad.

Vid senaste sammanträdet i NVK:s direktion fick direktionen en fråga om status för vattenrutschkanan och beskedet blev att kommunen har för avsikt att skjuta projektet på framtiden men att formellt beslut inte tagits än. En vattenrutschkana ses inte av den nya kommunledningen som något nödvändigt i tider då de lagstadgade områdena som skola och omsorg måste prioriteras.

Prioriterade objekt i investeringsplanen före jul var efter äldreboendet för 400 miljoner på Norrby:

  • Bostäder
  • LSS-boende
  • Allaktivitetshus
  • Förbättringsåtgärder utifrån fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) – Insatser i linje med Vision 2030
  • Energieffektiviseringar
  • Vattenrutschkana i Fagerstahallen
  • Allaktivitetsplaner
  • Konstgräsplan
  • Ny ventilation för Alfaskolan
  • Utemiljön Alfaskolan

Bygget av det nya äldreboendet är redan igång och slukar merparten av den halva miljard som kommunen tänkt sig för satsningar i Vision 2030, som nu ska revideras. Men det blir ingen ombyggnad av de tomma höghusen på Norbergsvägen till hyresbostäder och det sedan länge planerade allaktivitetshuset för bibliotek, kulturskola, med mera finns det heller inte pengar till.

Däremot kommer det nya konstgräset för fyra miljoner inklusive markarbeten att läggas på plats på Fagerliden så snart tjälen gått ur marken och försköningen av Vilhelminaparken och Brinelltorget fortgår enligt plan. Två LSS-boenden är också kvar på priolistan.

%d bloggare gillar detta: