Regionen avskaffar 35-årsgränsen för ätstörningsvård

Nu kan även patienter äldre än 35 år få vård hos ätstörningsenheten i Västmanland. Därmed erbjuder regionen denna vård i en samlad verksamhet – oavsett patientens ålder.

– Det är en gammal ordning som inte kunnat motiveras tydligt. Jag välkomnar därför hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut eftersom vård ska ges efter behov, inte efter en godtycklig åldersgräns. Även om de flesta drabbade är yngre så är ätstörning en livshotande sjukdom som inte tar hänsyn till födelseår, säger Stephanie Bruksgård, M, regionråd med ansvar för psykiatri.

Sedan många år tillbaka har ansvaret för västmanländska patienter med ätstörningar varit uppdelat så att de upp till 35 år handläggs av ätstörningsenheten på barn- och ungdomspsykiatrin, medan vuxenpsykiatrin ansvarar för dem över 35 år. Skälet som angivits är att patienter äldre än 35 med ätstörningar oftast har en psykiatrisk samsjuklighet, till exempel depression.

Men hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar nu att en samlad ätstörningsvård skulle leda till förstärkt kompetens inom området. Förvaltningen har också fått motta kritik från äldre patienter som upplevt att de inte fått tillräcklig hjälp inom vuxenpsykiatrin.

– Det är viktigt med tidiga insatser eftersom de flesta ätstörningar debuterar i unga år. Men samtidigt finns det patienter som inte blir fria från sin sjukdom och kan behöva stöd och insatser under lång tid efter att de passerat 35-årsstrecket, säger Linda Eriksson, chef för Ätstörningsenheten.

%d bloggare gillar detta: