Nu ökar vi tillgängligheten till vaccinationer!

INSÄNDARE

En av vår tids största medicinska mirakel är de många vacciner som har tagits och fortsatt tas fram i en allt högre hastighet. De har räddat liv och höjt livskvaliteten för flera generationer.

När fler vaccinationer rekommenderas av Folkhälsomyndigheten ökar också volymerna av vaccinationer, volymer som ska utföras i primärvården. För att möjliggöra för fler att bidra till vaccinationsarbetet och att öka tillgängligheten till vaccinationer för västmanlänningarna kommer vi inrätta ett nytt valfrihetssystem för vaccinationer, Vårdval vaccination i Västmanland.

De vaccinationer som ingår i regionens skattesubventionerade vaccinationsutbud och som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten ska inte längre bara kunna utföras på en av Västmanlands 28 vårdcentraler. De kommer också bidra till Västmanlands näringsliv genom att kunna utföras på fler platser, samtidigt som det även fortsättningsvis kommer gå att vaccinera sig på vårdcentraler för den som vill.

Det nya vårdvalet blir ett komplement för att ytterligare förstärka tillgängligheten och öka valfriheten för invånarna. På det sättet kan en god vaccinationstäckning säkerställas samtidigt som risken för undanträngningseffekter på vårdcentralerna minskar.

Vi gör detta för att det kommer leda till en ökad tillgänglighet till vaccin på tider och platser som passar västmanlänningarna. Det ska vara enkelt och gå snabbt att vaccinera sig. På det sättet ökar vi vaccinationstäckning och skapar därmed bättre förutsättningar för en friskare befolkning i Västmanland. 

Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande
Malin Gabrielsson (KD), regionråd med ansvar för specialistvård
Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård

%d bloggare gillar detta: