Det hänger på Fagersta kommun om bus(s)livet ska stävjas

Det är gratisåkandet som är orsaken till arbetsmiljöproblemen på Fagerstalinjen. Det står klart efter att Svealandstrafiken och Kommunal träffats och ventilerat de långvariga missförhållandena med att chaufförer utsätts för hot, spott och spe. Nu sätter man sitt hopp till Fagersta kommun.

De fackliga ombuden för Kommunal på Svealandstrafikens depå i Fagersta hade på torsdagen möte med deras chefer angående den skrivelse de lämnat in till Fagersta kommun om att arbetssituationen är ohållbar för chaufförerna som får utstå hot och glåpord nästan varje gång de kör bussen.

Regionrådet Jenny Landernäs har läst FN:s artiklar och kommenterat situationen på sin Facebooksida: ”Helt makalöst att ge sig på busschaufförer i tjänst. Svealandstrafiken tillsammans med andra jobbar självklart med frågan för att trygga förarnas arbetsmiljö. Men någonstans måste det egna ansvaret tydliggöras också. Kan man inte bete sig på bussen så får man kliva av och gå”.

”Vi har diskuterat situationen och framfört önskemål som vi vill att Svealandstrafiken skall vidarebefordra till Fagersta kommun och Kollektivtrafikförvaltningen. Angående den skrivelse vi lämnade in hänvisar den till händelser som skett under en längre period, även innan det att vi började köra med ledbuss på vissa turer i januari. Vi kommer att ha en fortlöpande dialog med våran arbetsgivare om situationen på Fagerstalinjen”, säger Kommunals Magnus Ingvarsson och Jessica Dellenäng i ett uttalande efter mötet.

Mer vill de inte säga i dagsläget, men av det brev de skickat till Fagersta kommun framgår det klart att de vill ha slut på gratisåkandet, som dels gör att ungdomar väljer att åka korta sträckor istället för att gå och dels gör att bussen kan förvandlas till fritidsgård där man åker varv efter varv och äter, dricker och för oväsen. Tillsägelser kan besvaras med hot, hån och glåpord, samt även skadegörelse.

– Vi hade ett bra konstruktivt och framåtblickande möte med Kommunal i går eftermiddag.
Jag ska idag ha ett möte med vår uppdragsgivare Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland och Fagersta kommun där vi kommer diskutera det aktuella ärendet, säger Peter Beckman, produktionschef.

Fagerstas tjänstemannaledning är involverad i problematiken men är bakbunden eftersom det är ett politiskt beslut att ha gratis busstrafik, där resenärerna i huvudsak bor i Kolarbyn. Beslutet drevs igenom av S med stöd av M, medan V och SD är emot att det är gratis för alla. De anser att ungdomarna bör kunna gå till och från skolorna och centrum, medan pensionärer kan få åka gratis.

%d bloggare gillar detta: