Politiken måste agera nu – för jobben i Västmanland

INSÄNDARE

Instabiliteten i vår omvärld påverkar oss alla. Nästan hälften av våra västmanländska företag uppger att de fått minskad omsättning det senaste halvåret. Tre av tio ser en risk för att behöva varsla eller säga upp personal det kommande halvåret.

Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv, som är gjord under mars månad. Värst drabbad är handeln och besöksnäringen, en bransch som ännu inte återhämtat sig efter för så många företag förödande pandemiår.

Vi alla har påverkats av ökade kostnader och hushållen håller hårt i plånboken. Många har det tufft. Men det finns goda möjligheter att vända detta. Det är dags för politiken att skrida till handling! Om politiken tar ett helhetsgrepp, med modet att genomföra omfattande reformer, har Sverige goda möjligheter att se både hushåll och företag landa på fötterna. Marginella åtgärder kommer få marginella effekter. Men om man tar ett helhetsgrepp nu, då kan vi skörda frukterna av det för lång tid framöver.

Sverige och näringslivet skulle bland annat behöva en permanent sänkning av elskatterna och en sänkning av arbetsgivaravgiften för alla som är 26 år eller yngre. Något som verkligen skulle underlätta för det hårdast drabbade branscherna och samtidigt möjliggöra för flera att komma in på sitt första jobb. Det behöver också bli enklare att investera i nya idéer och projekt.

Idag har vi för krångliga regelverk och för långa osäkra processersom hindrar investeringstakten i det svenska näringslivet. Tillståndsprövningar behöver vara enkla, snabba och förutsägbara – annars kommer entreprenörer välja att satsa på annat håll. Sverige går miste om nya företagsetableringar, jobbtillfällen och i slutändan mer skatteintäkter med följd att etableringen hamnar hos våra konkurrentländer.

Sverige har haft en sämre produktivitetsutveckling än våra konkurrentländer sedan 2007. Men med rätt politik kan det bli ändring på den saken. Det som nu behövs ärreformer som gör att fler människor kan gå från utanförskap till arbete. Det måste löna sig att gå från bidrag till arbete och det måste skapas bättre förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor som varit arbetslösa länge.

För att Västmanlands produktivitetsutveckling ska kunna stärkas måste företagen kunna hitta rätt kompetens. Därför behövs ett nära samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Så får man till en bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov och de utbildningar som erbjuds.

Det finns en enorm kraft och vilja i de västmanländska företagen. Med rätt förutsättningar kan fler komma i arbete och svensk ekonomi vända åt rätt håll. Företagen sitter på lösningarna, men politiken måste möjliggöra och bana väg för att lösningarna ska kunna bli verklighet.

Kristin Lahed, regionchef, Svenskt näringsliv Västmanland

Carl Kling, näringspolitisk rådgivare, Svenskt näringsliv Västmanland

%d bloggare gillar detta: