Nu får de berörda säga sitt om äldreomsorgen

Nu ska de som direkt berörs av äldreomsorgen få säga vad de tycker om den. Socialstyrelsens enkät skickas till personer som är över 65 år och har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv så att politiker och tjänstemän kan använda resultaten som underlag för att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker.

Enkäterna skickas ut från och med mitten av mars och sista dagen att svara är den 26 maj. Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.

Socialstyrelsen understryker det viktiga i att personalen inom äldreomsorgen är informerad om undersökningen och berättar för de äldre och deras närstående att enkäten kommer nu i mars.

%d bloggare gillar detta: