Risbroskolan vill inspirera till ingripanden mot våld

I samhällets breda satsning på att motverka våld mot unga bjuds föräldrar i kväll in till samtal på Risbroskolan i Fagersta, där man vill inspirera till att ingripa om man blir vittne till våld eller andra kränkningar.

”Välkommen till en kväll där vi för öppna samtal utifrån den vardag våra ungdomar lever i, kopplat till våld och normer. Observera att samtalet endast är för vuxna”, heter det i inbjudan.

Man vill genom att presentera lektionsserien MVP (Mentors in Violence Prevention) för skolan, med målet att stoppa och förebygga våld, med fokus på mäns och killars våld, öka kunskapen och medvetenheten om våld och utmana de egna tankarna kring normer. Samt det viktigaste, att inspirera till åskådaringripanden under mottot att ”tillsammans vilja göra skillnad i det samhälle vi alla lever i”. Elever och lärare får lära sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.

Måns Gustavsson och Krister Nordin, mentorer på Risbroskolan och utbildare i MVP, medverkar under kvällen.

%d