Ny tjänst efter pensionen kan minska sjukvårdens personalbrist

INSÄNDARE

Kristdemokratiska Seniorförbundet i Västmanland presenterade i februari ett nytt initiativ för att vässa Västmanlands sjukvård: emeritustjänster.

Seniora medarbetare med specialistkunskap och lång erfarenhet ska när de går i pension kunna erbjudas att återgå i en ny form av tjänst – en emeritustjänst – med uppdrag att dra nytta av deras rika kunskaper för att föra detta vidare till yngre personal.

Tvärtemot mångas fördomar är seniora medarbetare ekonomiskt fördelaktigt, med lägre sjukfrånvaro än unga medarbetare och helt utan inkörningsperiod. Fortsätter fler efter 65 års ålder kan de minska personalbristen och trygga vårdens arbetsmiljö.

För att fler ska vilja stanna krävs att arbetsgivaren erbjuder ett uppdrag mer baserat på vad medarbetaren själv har för ambitioner. En emeritustjänst ska vara en förmån för redan anställda att fortsätta hos sin arbetsgivare och blir ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning och respekt för den kompetens som medarbetaren byggt upp under sin yrkeskarriär.

Elisabeth Wäneskog, KD, ordförande Kristdemokratiska seniorförbundet i Västmanland

%d bloggare gillar detta: