Nu väntas det bli fart på utbyggnaden av bredband på landsbygden

97 procent av hushållen i Västmanland har tillgång till snabbt bredband på 1 Gbit/s eller fiber, men ungefär vart tredje hushåll på landsbygden saknar det fortfarande, vilket ger ett utanförskap i det digitaliserade samhället.

En snabb och stabil uppkoppling är avgörande för länets tillväxt och attraktionskraft. Det ska gå att kunna driva företag, jobba eller studera över hela länet. I genomsnitt har vi ungefär samma täckning i länet som i resten av Sverige men vi har stora skillnader mellan olika områden. Tillsammans med kommuner och näringsliv måste vi fortsätta jobba för att stad och land ska få likvärdiga förutsättningar, säger Jenny Landernäs, M, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Utanför länets tätorter och småorter har tillväxten varit drygt 11 procent, vilket kan jämföras med rikets drygt 6 procent. Trots den stora ökningen är det stor skillnad på tillgången på bredband. I länets tätorter och småorter är den drygt 99 procent medan den på landsbygden är drygt 70 procent. Utbyggnaden på landsbygden är mer komplicerad genom långa avstånd, svårare markförhållanden, många markavtal och tillstånd. Utbyggnadsprojekten blir dyra och tar tid. För att det ska gå ihop ekonomiskt är projekten beroende av en hög efterfrågan och i många fall offentligt stöd, säger Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Under 2022 fick länets bredbandsaktörer en relativt god tilldelning av PTS bredbandsstöd. Det kan vara positivt för de kommande årens utbyggnad. Läs mer om PTS kartläggning på statistik.pts.se. Finns även i kartformat på Bredbandskartan.

– Det är positivt med länets relativt höga utbyggnadstakt på landsbygden men vi ska komma ihåg att mycket återstår innan vi kan vara nöjda. Under pandemin uppstod en hög efterfrågan på snabbt bredband från fritidshusägare som ville kunna arbeta på distans. Om trenden med distansarbete fortsätter kommer det att ge bra underlag för fortsatt utbyggnad på landsbygden, säger Lars Eriksson, bredbandskoordinator, Region Västmanland.

%d bloggare gillar detta: