Vänstern skjuter från höften och bommar

INSÄNDARE

Vänsterpartiet skjuter från höften och prickar bara sin egen trovärdighet när de föreslår att välfärden ska frångå våra gemensamt tagna system i vaccinationsfrågan. I sakfrågan bommar man flera viktiga delmål för styrningen av sjukvården.

För det första arbetar regionen redan idag med vaccinationsprogram för vattkoppor. Likt samtliga övriga regioner i landet inväntar vi att Folkhälsomyndighetens utredning ska färdigställas och därefter ta ställning om eventuellt införande. Hade vi gjort som Vänsterpartiet velat hade vi behövt bekosta en parallell, mindre djupgående utredning som sannolikt ändå inte kunnat vara klar innan Folkhälsomyndighetens, och det är inte att värna skattebetalarnas pengar.

För det andra är Vänsterpartiets kritik om vaccination mot bältros inte helt hederlig då deras egen motion och förslag riktar sig mot barn och inte äldre. Vänsterpartiet driver därmed inte frågan Det gällande vaccinering mot bältros för våra äldre idag, utan 2090-talets äldre och inga andra. Vänsterpartiet offrar återigen sin finansiella trovärdighet när man lovar allt åt alla utan backning i sin egen budget.

Styret menar att västmanlänningarna kan känna sig trygga med att Region Västmanland följer den lagstadgade principen om vård efter behov, och att vården som bedrivs hos oss grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är just därför vi inväntar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Mikael Andersson Elfgren, M, regionstyrelsens ordförande, Malin Gabrielsson, KD,
regionråd med ansvar för specialistsjukvård, Lina Eriksson, L, regionråd med ansvar för primärvård

%d bloggare gillar detta: