SD fick nobben på motion om att Fagersta kommun borde handla mer lokalt

Fullmäktige i Fagersta avslog på måndagskvällen motionen från SD om ändrad upphandlingspolicy för att kunna välja lokala företag av omtanke om miljön. Motiveringen är att förslaget strider mot lagen om offentlig upphandling.

Bertil Fredriksson och Christer Borg, SD, pekar på att för att minska utsläppen i möjligaste mån bör Fagersta kommun primärt anlita företag och människor oavsett verksamhet från Fagersta kommun eller närområdet, i enlighet med närhetsprincipen, så att man värnar både miljö och klimatåtaganden enligt de intentioner som beskrivs i motionen.

Detta genom att dessa krav prioriteras i de offentliga upphandlingar Fagersta kommun genomför inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Ekonomiavdelningen har yttrat sig och hänvisar till att de lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

”Det är inte tillåtet att ställa krav på hur nära, eller hur långt bort, en produkt eller tjänst är producerad. Det skulle strida mot principen om varors och tjänsters fria rörlighet inom EU”, konstaterar man.

SD pekade vid gårdagens möte på att när den offentliga sektorn köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling och att det är viktigt att stärka näringslivet och gynna lokala företag och utförare, samt trygga sysselsättningen i Fagersta, samt att det även gynnar kommunen att anlita lokala småföretag eftersom de betalar skatt här.

– Kan det vara olagligt? Vilket lagrum hänvisas det till?, undrade Peter Lilja, SD, och nämnde som exempel att Fagersta kommun anlitar ett företag i Västerås för robotklippning av gräsmattor, när det finns ett etablerat i Fagersta med snabbare service när något går sönder. Men han fick inget gehör. Majoriteten i fullmäktige avslog motionen med hänvisning till att den strider mot lagen om offentlig upphandling.

%d bloggare gillar detta: