Kompetens går före könsfördelning när skolan i Fagersta rekryterar chefer

Av Fagersta kommuns 12 rektorer är endast 2 män. Och deras chef är också kvinna. Det innebär en ojämlik könsfördelning som ofta kritiseras hårt när det är män som är i så stor majoritet. Utbildningschef Ewa Johansson försvarar snedfördelningen med att det är kompetens och inte kön som är avgörande.

I annonser om offentliga tjänster brukar det påpekas att man eftersträvar en jämn könsfördelning, vilket är högst 60 procent av det ena könet och lägst 40 av det andra. Men i Fagersta är kvinnorna i stor övervikt bland rektorerna. På Brinellskolan är samtliga tre rektorer inklusive skolchefen kvinna. Även inom förskolan är samtliga chefer kvinnor. FN har frågat utbildningschef Ewa Johansson hur hon ser på den stora övervikten av kvinnor på chefsposterna på Fagerstas skolor.

Varför är endast 2 av Fagerstas 12 rektorer män?

– Jag/vi anställer chefer utifrån kompetens där det givetvis är bra med en jämn könsfördelning. Inom skola som verksamhet har vi i dag fler kvinnor än män såväl nationellt som lokalt

Vad tycker du om den ojämställdheten?

– Det viktigaste för mig är att vi har en hög kompetens hos våra chefer. Sedan kan det vara problematiskt att vi inte har en jämn könsfördelning inom utbildningssektorn i Sverige i dag.

Vore det inte mer lämpligt med i vart fall en man som rektor på varje skola, bland annat med tanke på att många killar växer upp utan någon manlig förebild alls?

– Se svar ovan och ja, det är viktigt med förebilder. Det betyder inte att rektor som profession är den viktigaste personen som förebild för våra elever.

Hur påverkas dynamiken av att det är så stor dominans av ena könet?

– Jag ser inte att det i mina ledningsgrupper påverkar dynamiken i någon riktning. Vi har kompetenta chefer inom förvaltningen som tillsammans gör skillnad för våra elever.

%d bloggare gillar detta: