Systemair köper engelskt bolag inom evakuering av brandgaser

Systemair AB har förvärvat UK-baserade SCS Engineering Ltd, och dess dotterbolag Smoke Control Services Ltd, tillsammans Group SCS.

Group SCS är en ledande leverantör inom produkter för brandgasevakuering för bostäder och kommersiella byggnader i Storbritannien. Med huvudkontor i Cardiff, monteringsfabrik i Dorset och kontor i London och Portsmouth, sysselsätter koncernen 57 heltidstjänster och hade intäkter på cirka 12 miljoner pund, drygt 150 miljoner svenska kronor, under 2022.

– Det här förvärvet är ett bra komplement till vårt brandsäkerhetserbjudande och ger Systemair tillgång tillsystem för rökgaskontroll för flerfamiljshus. Group SCS kompetens att designa, montera, driftsätta och serva kompletta lösningar, inklusive avancerade styrsystem, kommer ytterligare stärka vår position inom Bostadssegmentet som är ett av våra uttaladetillväxtområden inom Systemair, säger Roland Kasper, CEO, Systemair.

– När nya regler träder i kraft i Storbritannien under 2023, är Group SCS väl positionerat för att tillvarata affärsmöjligheter inom både renovering och nyinstallation av system för brandgasevakuering. Vi ser bra synergier med Systemairs befintliga säljorganisation över hela Storbritannien. Vi kommer även att utöka produktleveranserna från våra fabriker i Tyskland och Slovenien.

%d bloggare gillar detta: