Nu lägger Fagersta kommun i bromsen – kulturhuset skjuts på framtiden

Fagersta kommun måste nu bromsa och se över kommande investeringar eftersom det ekonomiska läget ser allt annat än ljust ut. Det innebär att det inte blir något nybygge för bibliotek och kulturskola de närmaste åren, det så kallade allaktivitetshus som varit prioriterat.

– Just nu är det viktigt att kunna behålla ambitionsnivån i de verksamheter som är viktigast för innevånarna i Fagersta, säger kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström, S, i en kommentar till budgeten på kommunens hemsida och påminner om att hela världen har genomgått en kris i form av en pandemi och när man nu förhoppningsvis kan se ett slut på den så befinner sig hela Europa i en ny kris efter Rysslans invasion av Ukraina, vilket leder till ett flertal mycket negativa konsekvenser för hela Europa, Sverige och även Fagersta som kommun.

Hon pekar på ökade energipriser, ökade drivmedelspriser och en inflation som ter sig svår att tygla med de traditionella medlen, men att trygghet är ett ledord som de ska ha med sig i allt arbete kring budgeten.

”Trots läget så investerar vi i ett nytt fint äldreboende med 100 platser då vi ser det som nödvändigt. Våra äldre blir allt fler och det är av vikt att de har en bra boendemiljö. Lika viktigt är det att våra medarbetare som arbetar i verksamheten har bra och ändamålsenliga lokaler. Detta gäller även LSS dagverksamhet som inom kort kommer att kunna flytta in i nya, fina och anpassade lokaler”, säger Sjöström vidare.

Hon nämner även det nya trygghetsboendet mitt emot Malmen, att det ska byggas två nya LSS-boenden, att renoveringen av Fagerstahallens omklädningsrum ska fortgå, samt förbättringsåtgärderna i Fagersta centrum som fortsätter med Vilhelminaparken och Brinelltorget. Och inte minst att kommunen är aktiv för att få fler företag till Fagersta.

”Det är av vikt att vi fortsätter arbetet med att erbjuda företag som vill etablera sig i Fagersta möjlighet att göra detta då vi behöver alla arbetstillfällen vi kan få. Arbetslösheten är fortfarande hög i Fagersta. Fagersta, precis som de flesta kommuner i Sverige har stora utmaningar framför sig. Men Fagersta har genomlidit kriser tidigare men alltid rest sig. Jag är övertygad om att Fagersta kommer att resa sig även denna gång”, påpekar Sjöström.

%d bloggare gillar detta: