Allvarlig kritik mot Åsa Eriksson, S, för att hon lagt sig i domstolsbeslut

Åsa Eriksson, riksdagsledamot för S, kritiseras hårt, liksom Rickard Jomshof, SD, för att inte förstå det svenska statsskickets grunder när de går ut öppet och uttalar sig om tillämpningen om lagen. Politiker ska aldrig lägga sig i enskilda fall, påpekar före detta justitieministern Thomas Bodström, S, och advokat Hanna Larsson Rampe. Rådman Johan Alvner är av samma åsikt.

Åsa Eriksson, socialdemokrat och bosatt i Norberg där hon tidigare var kommunalråd, har gjort flera inlägg på sin Facebooksida där hon bryter mot grundregeln att riksdagsledamöter inte ska gå ut och ifrågasätta domstolsbeslut. Hon säger sig vara upprörd över domstolsväsendets okunskap och uppmanar folk att skriva under angående snippadomen.

– Jag tycker att det är mycket allvarligt och häpnadsväckande att riksdagsledamöter som Rickard Jomshof och Åsa Eriksson på det sätt som skett uttalar sig om tillämpning av lag i enskilda mål, säger Johan Alvner, rådman och domare i Västmanlands tingsrätt, när FN frågar om hans åsikt.

Den tidigare justitieministern Thomas Bodström, S, och advokat Hanna Larsson Rampe skriver i ett inlägg i SvD:

”Politiker ska aldrig – oavsett vilken nivå man befinner sig på – lägga sig i enskilda fall. Vår demokrati är uppbyggd på att skilja på den lagstiftande, verkställande och den dömande makten. Att ingen myndighet, inte heller riksdagen, ska göra det framgår av vår grundlag” och fortsätter:

”Det är positivt när enskilda debattörer med olika synvinklar engagerar sig i debatten. Däremot är det inte bra när det bildas kampanjer som till exempel ”Jagvetvadensnippaär” där tiotusentals människor skriver under upprop riktade mot de som dömt i ett visst mål. Detta sänker den intellektuella nivån på debatten och när den riktar sig mot enskilda domare är det mer uttryck för ren och skär mobbing.”

Om en dom anses vara felaktig kan den överklagas av åklagare eller den dömde till högre instans. Men detta ska ske utan politisk påtryckning i en rättsstat. Johan Alvner, som har lång erfarenhet inom domstolsväsendet, har reagerat på de högt uppsatta politikernas agerande.

– På senare tid har det väckt uppseende att sverigedemokraten Richard Jomshof har både kommenterat en frikännande dom från Solna tingsrätt som uttalat sig om hur det kommer att gå i ett överklagande till förvaltningsrätten av polisens beslut att avslå ansökan om demonstration innefattande koran-bränning. Nu har tydligen Åsa Eriksson, (S), i sociala medier kommenterat den så kallade snippadomen på ett likartat sätt.

– Man får naturligtvis tycka vad man vill om olika domar och det är inte alls konstigt om medborgare, ledarskribenter eller andra gör det. Som riksdagsledamot borde man däremot hålla tyst om det bara är fråga om tillämpning av lag. Är det så att en dom fäster uppmärksamheten på att en lag borde ändras, då är det förstås en annan sak. Jag tycker att det är mycket allvarligt och häpnadsväckande att riksdagsledamöter som Rickard Jomshof och Åsa Eriksson på det sätt som skett uttalar sig om tillämpning av lag i enskilda mål, säger Johan Alvner till Fagersta Nyheter.

– Dessutom har ju riksdagsledamöter en stor påverkan i sina egna partier och då sprider sig denna normlöshet. Jag tycker faktiskt det är förödande med ledande politiker som inte förstår statsskickets grunder!

– På senare tid har man kunnat se en glidning vad gäller en av statsskickets grunder, maktdelningsläran som den kommer till uttryck i regeringsformen. Även om regeringsformen i första hand bygger på folksuveränitetsprincipen, alltså all makt utgår från folket, så finns maktdelningsläran invävd i den. Maktdelningsläran utgår från Montesquieus principer från 1700-talet, att den lagstiftande, verkställande och dömande makten är tre åtskilda delar av statsskicket.

– I Sverige stiftar riksdagen lag och regeringen och förvaltningsmyndigheterna har den verkställande makten medan domstolarna har den dömande makten. Av 11 kap. 3 § regeringsformen framgår att ingen myndighet och inte heller riksdagen får bestämma hur domstol skall döma. Det betyder att riksdagen stiftar lag, men det ankommer på domstolarna att tillämpa lag.

”Domstolarna är självständiga och ska vara fullständigt fredade från politiska påtryckningar. Att sparka domare som har dömt ”fel” är sådant som Idi Amin, diktatorn i Uganda, ägnade sig i bakfullt tillstånd”, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell om S behandling av de båda S-märkta nämndemän som satt med i hovrätten i snippadomen.

Johan Alvner påpekar att Socialdemokraterna inte brukar vara sena med att kritisera andra länder, kanske främst Ungern och Polen, för bristande rättsstatlighet.

– Då blir det, särskilt om man även betänker vad som tycks ha skett med nämndemännen som deltog i snippadomen, ännu mera ofattbart att man gör precis samma sak här hemma!

Fagersta Nyheter har erbjudit Åsa Eriksson att svara på kritiken men hon har avböjt.

Ola Wahlsten

%d